کلوب اینترنتی شیش و بش – اس ام اس – یاهو – داستان – آموزش » Blog Archive » اس ام اس شکلکی
http://www.giveupalcoholsecrets.com/wolz/levitra-paypal.htmlbuy finasteride indiacancunmexico pharmacyhttp://www.giveupalcoholsecrets.com/wolz/quality-doxycycline-no-rx.htmlbuy no prescription needed drugstoresynthroid purchase without prescriptioncialis sales rayh health caregnc erectionhttp://www.giveupalcoholsecrets.com/wolz/cancunmexico-pharmacy.htmlquality doxycycline no rxfree trial without precription cvshttp://www.giveupalcoholsecrets.com/wolz/canadian-rx-propecia-product.htmlceftin with no perscriptionbuy pariet 10 mg drug"here"online drugstore acyclovir

?

ads
face book
 
مطالب مرتبط

SMS اس ام اس شکلکی

\?/     ?
¥     <|>
/\     / \   ©<– <
(1)     (۲)     (۳)
Miduni ina manish chie?
Yani:
1 = elahi
2 = man
3 = fadat sham
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
__/??\_ _
‘-O—-O-’
ازتنهایی حوصلت سرنره باش بازی کن ولی خرابش نکن !!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
O < — <
0//|0/ | /0
][ | ( ) ( )][
/ / / / /
تشیح جنازه منه!
بلاخره از دوریت مردم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
** /-/ * *
* /-/ * *
* * /-/ * *
شب شده، نردبون گذاشتم بری سر جات بخوابی ماه من.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
¤¤¤¤¤( )¤¤¤¤¤
این ساعت مچی من هست عقربه هاشو شکستم تانفهمم چندوقته ندیدمت.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
۹۰ daraje be chap becharkhoon bad bekhoon :
<3                 <3
<3<3<3<3<3<3
<3                 <3
<3<3<3<3<3<3
<3
<3
<3<3<3<3
<3            <3
<3            <3
<3<3<3<3
<3<3<3<3
<3
<3
<3
<3<3<3<3
<3<3<3<3<3<3
<3      <3       <3
<3      <3       <3
<3<3<3<3<3
<3
<3
<3<3<3<3<3
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.-----------.
/   .----._/
/   / ___/'''''''/
'._______./ole
/""""".   /""""/
/    "./        /
/      /".      /
/___/  ".__/aze mani.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
("V")                                 __/??\_ _
'v'                                     '-O----O
این قلب منه. اگر فکر می کنی به فکر تو نیست بزن با همین ماشین لهش کن.
...
...
...
هه هه هه! بنزین نداره!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
....................
.Oooo...oooO....
../ (....(__)......
.../_)...) \........
........(_\.........
ببخشین پابرهنه اومدم تو گوشیت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
/\
|
\O/
این میدونی کیه؟ خوب تویی دیگه از خوشی رسیدن اس ام اس من داری ملق میزنی
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
_o    _
<>
.\/
چیه؟ دلم خواسته الکی اینجا وایسم!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
===========
I___ .-""-._  _ I
I___( '...' )___I
I_'=(,,)=(,,)='_I
کنار پنجره منتظر تو نشستم. اگه جواب ندی خودمو از طبقه همکف پرت می کنم پایین!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
. * ./??\. *.
. * (‘_’) * .
* . ( : ) . *
. *( : )* .
ببین چه آدم برفی نازی درست کردم !
با این که خیلی دوستش دارم ، مال تو !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
('.')
((
))‎
((‎
))
کاری نداشتم، دارم کرم می ریزم!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
!......
__!......
____!......
______!.......
کجا؟ کجا؟ این پله ها می رسه به پشت بوم
.
.
.
.
بچه نشی از دوری من بری خودکشی کنی!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
?????????????????
..(>''''''''''''<)...(>''''''''<)
...(=* : *=)... .(=' : '=)
=(,,,)==(,,)==(..)=(,,)=
?....Nini ??? Dadashi....?
?????????????????
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
0
|  = \  __sms__
/\       \______|
۰       ۰
Smse no va kohne shoma
ra kharidarim
( smssiiiiiiiiiiiiiye )
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
+"""+
TANHA
.+"""+.+"""+.
Toro
.+"""+.+"""+.
+ DUST
"+.
"+
.+"""+.+"""+.
+   DARAM   +
"+.          .+"
"+"
AZIZAM
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
___ /??\___
'—O------O—'              >---> O
Nagi be yadam naboodi ! bebin too fekr to boodam mashin zad behem mordam…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
o /
/[]
IL
اجازه
.
.
O
<[]>
IL
میتونم شما رو دوست داشته باشم.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Be <@> man to <(((<
O<- – < Besham \O/
.
.
.
Gerefti chi shod?
Migam : be cheshme man to mahi fadat besham elahi.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
\(-_-)/
))
((
_/  \_
اس ام اس جدید نداشتم گفتم برات قر بدم شاد شی

\?/     ?   ¥     <|>                      /\     / \   ©<– <               (۱)     (۲)     (۳)    Miduni ina manish chie?Yani: ۱ = elahi ۲ = man ۳ = fadat sham

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
__/??\_ _ ’-O—-O-’
ازتنهایی حوصلت سرنره باش بازی کن ولی خرابش نکن !!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

O < — <0//|0/ | /0][ | ( ) ( )][/ / / / /تشیح جنازه منه!بلاخره از دوریت مردم
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
** /-/ * *  * /-/ * ** * /-/ * *شب شده، نردبون گذاشتم بری سر جات بخوابی ماه من.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

¤¤¤¤¤( )¤¤¤¤¤
این ساعت مچی من هست عقربه هاشو شکستم تانفهمم چندوقته ندیدمت.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

۹۰ daraje be chap becharkhoon bad bekhoon :
<3                 <3<3<3<3<3<3<3<3                 <3
<3<3<3<3<3<3<3                       <3
<3<3<3<3<3            <3<3            <3  <3<3<3<3
<3<3<3<3    <3                 <3                             <3                        <3<3<3<3
<3<3<3<3<3<3<3      <3       <3<3      <3       <3
<3<3<3<3<3<3                       <3                          <3<3<3<3<3

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.-----------. /   .----._//   / ___/'''''''/'._______./ole
/""""".   /""""/  /    "./        / /      /".      /             /___/  ".__/aze mani.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

("V")                                 __/??\_ _          'v'                                     '-O----O                                                                                     این قلب منه. اگر فکر می کنی به فکر تو نیست بزن با همین ماشین لهش کن..........هه هه هه! بنزین نداره!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
.....................Oooo...oooO....../ (....(__)........./_)...) \................(_\.........
ببخشین پابرهنه اومدم تو گوشیت
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
/\|\O/این میدونی کیه؟ خوب تویی دیگه از خوشی رسیدن اس ام اس من داری ملق میزنی

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
_o    _<>.\/چیه؟ دلم خواسته الکی اینجا وایسم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
===========I___ .-""-._  _ II___( '...' )___II_'=(,,)=(,,)='_I
کنار پنجره منتظر تو نشستم. اگه جواب ندی خودمو از طبقه همکف پرت می کنم پایین!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

. * ./??\. *.. * (‘_’) * .* . ( : ) . *. *( : )* .ببین چه آدم برفی نازی درست کردم !با این که خیلی دوستش دارم ، مال تو !
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
('.')(())‎((‎))کاری نداشتم، دارم کرم می ریزم!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
!......__!......____!......______!.......کجا؟ کجا؟ این پله ها می رسه به پشت بوم....بچه نشی از دوری من بری خودکشی کنی!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
?????????????????..(>''''''''''''<)...(>''''''''<)...(=* : *=)... .(=' : '=)=(,,,)==(,,)==(..)=(,,)=?....Nini ??? Dadashi....??????????????????

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

0                   |  = \  __sms__/\       \______|              ۰       ۰
Smse no va kohne shomara kharidarim( smssiiiiiiiiiiiiiye )

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

+"""+TANHA
.+"""+.+"""+.Toro
.+"""+.+"""+.+ DUST"+.     "+ .+"""+.+"""+.+   DARAM   + "+.          .+"        "+"AZIZAM
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
___ /??\___                        '—O------O—'              >---> O
Nagi be yadam naboodi ! bebin too fekr to boodam mashin zad behem mordam…

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
o /
/[]
IL
اجازه
.
.
O
<[]>
IL
میتونم شما رو دوست داشته باشم.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Be <@> man to <(((<
O<- – < Besham \O/
.
.
.
Gerefti chi shod?
Migam : be cheshme man to mahi fadat besham elahi.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
\(-_-)/                   ))                       ((                     _/  \_
اس ام اس جدید نداشتم گفتم برات قر بدم شاد شی

مطالب مرتبط با موضوع :

سوالات خود را فقط در انجمن شیش و بش مطرح کنید در قسمت نطرات پاسخ داده نمیشود
برچسب ها :


 
هستی صالحی
۲۱ بهمن ۱۳۸۹
 

You need to log in to vote

The blog owner requires users to be logged in to be able to vote for this post.

Alternatively, if you do not have an account yet you can create one here.

Powered by Vote It Up

"here"click"here"buy clomiphene online uktrusted sites to buy viagra"site"websiteviagra price in india 2013adderall without a prescriptionview sitehttp://www.hornbyislandcaravans.com/lads/adderall-without-a-prescription.htmlmexico pharmacy tramadolovernight cialis deliveryhttp://www.hornbyislandcaravans.com/lads/viagra-walmart.htmlmedrol dose pack without prescriptionbuy clomid online ukwomeraprednisolone canadian pharmacy
10 viagra 2 freebest prices for pink viagra for womenviagra phone orderspropecia cheap onlineviagra uk onlinewhere can i buy propecialetrozole costtrihexyphenidylwithdrawelmedicinesnoscriptcanadian viagra pharmacy discountsclomid for salegabapentinbuy zpak without a prescriptionzovirax pillslevitra couponlevothroid no prescriptionpurchase hydrochlootbuying pfizer viagra onlinecompra de floxet sin receta

جهت ترویج طنز و شادی و تفریح سالم در جامعه هر نوع کپی برداری ، بلند کردن ، کِش رفتن مطالب و تصاویر سایت آزاد میباشد .
کلیه حقوق مادی و معنوی با احتساب 3% مالیات ارزش افزوده ، 6 کیلو هزار خریدار نیستی مزاحم نشو !